Att hitta en låda i en lite större låda.

Vissa ser containrar som något man slänger saker i.
Och vissa ser det som något man kan hitta saker i. I rest my case vilken av dessa två grupper jag tillhör.

Sedan om det nu ska klassas som stöld eller ej kan vi ju diskutera någon annanstans.
Kanhända är denna låda hittad/stulen ur en sopcontainer. Kanhända, kanhända...

Kommentera här: